loader image

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. PULARY, s. r. o,, se sídlem v Ostravě, ul. Michálkovická 1229/159, PSČ 710 00 IČ: 258 49093, DIČ CZ25849093 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vl. č. C 21719 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává tyto osobní údaje:
  1. jméno a příjmení
  2. název společnosti
  3. e-mail
  4. telefonní číslo
 2. Osobní údaje jako jsou jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail, nám prostřednictvím našeho webu poskytujete při vyplnění kontaktního formuláře nebo odeslání objednávkového formuláře.  Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy, evidenci plnění a povinnosti z ní vyplývající a zasílání elektronického sdělení souvisejícího s předmětem plnění smlouvy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let nebo po dobu nutnou dle zákona.
 3. Správce osobních údajů je Luděk Lokaj, ludeklokaj@pulary.cz.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete poskytnutím údajů prostřednictvím našeho webu, e-mailové nebo telefonní komunikace svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@pulary.cz.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru
  2. Externí účetní
  3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět ,
  2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Osobní údaje nebudou poskytovány ani přeprodávány třetí straně a budou sloužit pouze pro výše zmíněné účely společnosti PULARY, s. r. o.