loader image

Oko Opava

Úkol zněl jasně: připravit nový moderní web pro čtyři sdružení Opavské Kulturní organizace, který bude respektovat strukturu a několikaletý obsah stávajících stránek a bude doplněn o nové funkce a možnosti. Po několikaměsíční práci jsme úkol splnili.