loader image

Moravskoslezský kraj

V červnu 2015 jsme dokončili tříletý výzkum pro Moravskoslezský kraj, jehož cílem bylo získat jednoznačný obraz o dopadu marketingových kampaní na koncového potencionálního návštěvníka kraje. Na základě výsledků výzkumu stavíme kampaně, které tvoříme pro MSK.