loader image

Refit

Společnost Beskyd Fryčovice, a.s., ze skupiny Agroměřín je předním českým producentem zeleniny, zeleninových salátů a čerstvých bylinek. Jednou z výrobkových řad jsou i zelenino-ovocné šťávy Refit, které jsou originálním výrobkem společnosti. V souladu s připravovanou inovací sortimentu šťáv a výrobní technologie jsme byli přizváni ke spolupráci v oblasti marketingové podpory.

 

Zadání a cíle

Zadavatel požadoval připravit a realizovat komunikační kampaň na zvýšení znalosti a podporu prodeje šťáv Refit. Kampaň měla podporovat jak stávající varianty Refitu, tak připravované novinky.

V rámci rámcového zadání byly nadefinovány tyto cíle:

 

Strategie

Na základě situační analýzy, analýzy konkurence i dosavadním zkušenostem a znalostem o řadě Refit jsme navrhli strategii komplexní komunikace vybranými komunikačními kanály. Komunikační kampaň využívala zejména on-line komunikačních kanálů, vybraných lifestylových periodik a jejích online variant a vybraných in store aktivit. Jako primární cílovou skupinu jsme navrhli oslovit mladé lidi žijící aktivním životem, se zájmem o sport a stravování, a také rodiny s dětmi, opět zejména ty aktivnější, se zájmem o výživu.

Kampaň zahrnovala také efektivní B2B komunikaci, na začátku i v celém průběhu.

 

Výsledek

Byly navrženy nové atraktivní vizuály se zaměřením na dané cílové skupiny. Komunikace byla spuštěna zároveň jak v oblasti B2B, tak se zaměřením na konečného spotřebitele. Jako jeden z hlavních prvků kampaně byla vytvořena a spuštěna microsite stavyrefit.cz. V této chvíli kampaň ještě stále probíhá.

 

Použité nástroje

Microsite, B2B letáky, sociální sítě.