loader image

Continental

Společnost Continental AG byla založena roku 1871 v německém Hannoveru a v současné době patří se svými více než 208 000 zaměstnanci v 53 zemích světa k předním světovým dodavatelům automobilového průmyslu. Výrobní závody v  Brandýse nad Labem, Trutnově, Adršpachu, Frenštátě pod Radhoštěm a Jičíně jsou doplněny výzkumným a vývojovým centrem s celosvětovou působností v Ostravě. Zadání přicházejí z různých lokalit, od různých zadavatelů. Primárním úkolem našich manažerů tak je ve vzájemné spolupráci tyto úkoly zpracovat v souladu s danou koncepcí, dle předem naplánovaného a odsouhlaseného mediaplánu.

 

SHRNUTÍ

Když jsme odstartovali spolupráci se společností Continental Automotive v rámci šesti lokací (Ostrava / Brandýs nad Labem / Trutnov / Frenštát / Adršpach / Jičín). Úkol zněl jasně: Vizuálně sjednotit grafické výstupy a zároveň reflektovat rozličné potřeby jednotlivých závodů. Převážně se jedná o podporu HR aktivit.

 

STRATEGIE

Na začátku celoroční spolupráce je konkrétními závody schválen rámcový mediaplán, který odráží požadavky na komunikaci v jednotlivých měsících. Jelikož jsou všechny grafické výstupy realizovány v naší společnosti, mají jednotnou tvář, což doposud společnosti Continental Automotive chybělo. Současně jsou dodržovány specifické požadavky na oslovování cílových skupin (jak výrobní dělníci, tak vývojový inženýři). V mnoha případech je nákup médií efektivnější, protože se díky sjednocené komunikaci nakupují větší objemy, což ve výsledku vychází jednotlivé závody finančně lépe.

 

Realizace v rámci kampaně

Online komunikace (Adwords, Sklik), PR, lokální média, billboardy, variapostery, citylighty, dopravní prostředky, tiskoviny, plakáty, rozhlasová reklama, speciální eventy CEC Continental.