loader image

Stavba MSK

Soutěž „Stavba Moravskoslezského kraje“ je prestižní soutěž, probíhající již od roku 2006 a jejími vyhlašovateli je Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů, pobočka Ostrava a Moravskoslezský kraj. Soutěž “STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“ si našla své adekvátní místo v prezentaci stavebních firem, projektantů, architektů, zhotovitelů či investorů a stala se významným vyústěním stavebních realizací a projektů realizovaných na území MSK.

Naše společnost zajišťuje veškerou organizaci a produkci soutěže.

 

STRATEGIE a CÍLE

Strategií a cílem soutěže je vhodná prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb, jakož i přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců, širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelnit projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Moravskoslezském kraji a své záměry v kraji realizují.

Soutěž má 6 kategorií:

  1. kategorie stavby občanské vybavenosti
  2. kategorie bytové domy
  3. kategorie rodinné domy
  4. kategorie průmyslové stavby
  5. kategorie dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby
  6. kategorie stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje

 

REALIZACE

Vizuál celé soutěže, inzeráty, bannery, FB, www, tvorba mediaplánu, akviziční činnost, komplexní organizace jednání s přihlašovateli, partnery, plánování a realizace prohlídek, organizace slavnostního galavečera, programová náplň. Grafika pozvánek, diplomů, odměn. Reporting.

 

PUBLICITA

Již od prvního ročníku, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007 se v soutěži prezentovalo 457 staveb, z toho 236 staveb si odneslo ocenění v konkrétní kategorii a 13 staveb hlavní cenu GRAND PRIX. Do hlasování se za 13 let zapojilo přibližně 25 000 osob z laické veřejnosti a webové stránky soutěže doposud shlédlo přes 160 000 návštěvníků. Galavečer navštívilo na 4000 hostů. Tato čísla jsou důkazem velkého zájmu o tuto prestižní soutěž.