loader image

RBP, zdravotní pojištovna

RBP je největší regionální zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. V současné době registruje 433 tisíc pojištěnců, převážně na Moravě a ve Slezsku. Nabídka preventivních programů je přizpůsobena problémům lidí žijících převážně v Moravskoslezském kraji.

Úvod

Komunikace RBP směrem k jejím současným i potenciálním pojištěncům. Cílová skupina je velice široká a pestrá, proto se výstupy dají popsat jako celospolečenské.

 

Realizace

S klientem spolupracuje v pravidelných intervalech. Komunikujeme prostřednictvím bannerů na Seznam.cz a iDNES.cz, doplněno o dva příspěvky denně na FB profilu, sponzorované příspěvky a remarketing.

 

Strategie

Primárním cílem bylo efektivní zajištění facebookové podpory RBP vyzývající k přeregistraci pojištěnců, komunikovat možnost přeregistrace a bonusy, které BRP svým pojištěncům nabízí. Sekundárním cílem bylo získání nových fanoušků na stránce pojišťovny.

Byla vytvořena grafika použitá pro sponzorované příspěvky, bannery i billboardy. Největší prostor využíváme v prostředí FB stránky. Denně tvoříme dva příspěvky, jak grafiku, tak i textace. Dopolední příspěvky se vztahují ke konkrétním výhodám, odpolední jsou více ze života RBP.

Pomocí sponzorovaných příspěvků jsme počet fanoušků navýšili z 1111 na 2933 v období prvních dvou týdnů. Průměrný dosah příspěvků se pohybuje kolem 1500. Uživatelé a fanoušci se zapojují – příspěvky mají komentáře pojištěnců, generuje se organický obsah.

Veškerá online komunikace je zacílena na Moravskoslezský kraj, Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký. Dalším kritériem cílení byly věkové skupiny.

 

Realizace v rámci kampaně

Nejen Facebook, ale i bannery, sponzorované příspěvky a také nástroje remarketingu, velkoplošná reklama, MHD prostředky.