Komunikační strategie pro Semperflex Optimit

Ucelená komunikační linie, která se prolíná všemi komunikačními prostředky. Už brzy se s ní můžete setkat u našeho „staronového“ klienta.

© 2017 PULARY GROUP
website counter